Zhi Zhengrong  founder and chairman of Suntech Power. Paris.