Zbigniew Brzezinsky 10th U.S National Security Advisor. Paris.